Skip Navigation LinksHome > Actueel

Nieuwsbericht(en)

Duurzaamheidspremies en Duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren
01-10-2012
Vanaf 1 oktober kunnen particuliere woningeigenaren duurzaamheidspremies en duurzaamheidsleningen aanvragen bij de provincie Overijssel, voor woningen ouder dan 1 jaar. Dit valt onder de Overijsselse aanpak 2.0. Provincie Overijssel stimuleert het slim omgaan met energie, thuis en op het werk, zo dichtbij mogelijk. Dit om de doelstelling 20% Nieuwe Energie in 2020 te realiseren. In Overijssel xijn 285.000 woningen in het bezicht van particulieren. Ongeveer 45% van deze woningen heeft energielabel D, E, F of G. Het aanbrengen van isolatie zorgt dat het energielabel omhoog gaat (naar C, B of A) en de energierekening naar beneden. Dit kan oplopen tot €161,- in de maand.

Premiebedragen variëren van €300,- tot €600,- voor één respectievelijk twee isolatiemaatregelen van dak, vloer, gevel of glas van de woning. Bovenop de €600,- kan een bonus van €300,- worden aangevraagd als u twee maatregelen realiseert met minimaal twee buren.

Leningen met 3% rentekorting worden verstrekt tot een bedrag van €20.000 en een maximale looptijd van 15 jaar, voor isolerende maatregelen laten uitvoeren en/of installaties aanbrengen die Nieuwe (duurzame) Energie opwekken. Denk hierbij aan: pelletkachel verwarming, laagtemperatuur verwarming, wtw installatie, zonnepanelen, HRe-combiketel.

Meer informatie en het aanvragen van de duurzaamheidpremie en -lening kunt u regelen via het energieloket van uw gemeente. Bijna alle 25 gemeenten in Overijssel hebben een energieloket waar u terecht kunt met uw vragen over het slim energie gebruiken thuis. Op www.slimenergiethuis.nl kunt u lezen welke gemeente al zijn aangesloten met een gemeentelijk energieloket en de aanvragen kunt doen.

Sterke toename van zonnepanelen
03-09-2012
Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor. De productie van zonnestroom nam als gevolg van deze uitbreiding toe tot 90 miljoen kWh in 2011. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt.

Zonnestroom klein binnen totaal elektriciteitsverbruik
De productie van zonnestroom nam in 2011 toe tot 90 miljoen kWh. Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 28 duizend huishoudens.

Nederland in Europese achterhoede
In enkele Europese landen is zonnestroom veel belangrijker dan in Nederland. In Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië was de bijdrage van zonnestroom aan de elektriciteitsvoorziening in 2011 ongeveer 3 procent. Deze landen zijn ruimhartiger met subsidies. België zat op het EU-gemiddelde van 1,4 procent. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en nog tien andere EU-landen was de productie van zonnestroom minder dan 0,1 procent van het totale verbruik van elektriciteit.

Investering sneller terugverdiend
De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald doordat producenten erin geslaagd zijn hun kosten omlaag te brengen. Daarnaast staat de prijs onder druk door invoer van goedkope panelen uit China. Als gevolg van de prijsdalingen is een investering in zonnestroom door particulieren en bedrijven sneller terugverdiend. Kleinverbruikers mogen de produceerde zonnestroom bovendien aftrekken van het eigen elektriciteitsverbruik en betalen daardoor minder energiebelasting.

Subsidies spelen belangrijke rol
Zonnestroom wordt ondersteund met subsidies. In 2011 was de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) de belangrijkste subsidie voor nieuwe zonnepanelen in Nederland. Ongeveer de helft van de nieuwe panelen is geplaatst met een SDE-subsidie. In 2011 werd 7 miljoen euro aan SDE-subsidie voor zonnestroom uitgekeerd. Ter vergelijking, in Duitsland werd ongeveer 7 miljard euro aan subsidies verstrekt.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nieuwe regelingen deze maand
19-06-2012
Nog geen vakantieplannen? Dan heeft u misschien tijd om uw woning energiezuiniger te maken! Mogelijkheden genoeg, kijk bijvoorbeeld eens op www.verbeteruwhuis.nl voor inzicht in mogelijke energiemaatregelen en daarna natuurlijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor mogelijke subsidies in uw regio.

Sinds ons vorige bericht zijn er weer enkele regelingen bijgekomen om u hierin te ondersteunen.

Zo is er in de gemeente Geldermalsen, Oldebroek en Lingewaard een subsidie voor isolatiemaatregelen van de eigen woning. En stelt de gemeente Utrecht een duurzaamheidslening ter beschikking. In Almere is er een subsidieregeling voor zonnepanelen en heeft de provincie Limburg een subsidie in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen en/of maatregelen om duurzame energie op te wekken te stimuleren.

Doe uw voordeel met deze regelingen en kijk wat de mogelijkheden zijn.


Landelijke Subsidieregeling Zonnepanelen
19-06-2012
Particuliere woningeigenaren kunnen per 2 juli 2012 subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen (zon-PV). De subsidieregeling zonnepanelen zal de productie van duurzame elektriciteit stimuleren.

Voor wie is de subsidie zonnepanelen bedoeld
De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.

Hoe vraagt u aan
Vanaf 2 juli 2012 kunt u digitaal subsidie aanvragen (met DigiD) via het elektronische loket van Agentschap NL. Het heeft geen zin de subsidieaanvraag vóór 2 juli 2012 in te dienen. De aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen zullen worden afgewezen.
Daarnaast is het belangrijk dat u digitaal, een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt. De koopovereenkomst moet op 2 juli 2012 of daarna zijn afgesloten.

Actualiteit
Dagelijks kunnen er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de subsidieregeling zonnepanelen. Houdt u hiervoor de webpagina onder ‘lees meer’ in de gaten.

Snel inzicht in energiebesparing, kosten en mogelijke subsidies
01-06-2012
Via VerbeterUwHuis.nl heeft u snel inzicht in de kosten en opbrengsten van verschillende energiebesparende maatregelen in of aan hun woning. Minder energiekosten, meer comfort!

Wat moet u doen? Ga naar www.verbeteruwhuis.nl, beantwoord 6 vragen en zie hoe comfortabel en energiezuinig uw huis is. Ontdek vervolgens hoe u uw woning comfortabeler en zuiniger kunt maken. En krijg inzicht in besparingen, kosten en of u in aanmerking komt voor subsidies. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van www.energiesubsidiewijzer.nl.De gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op standaard situaties, bepaald op basis van het door u ingegeven bouwjaar en woningtype. Denk aan de mate van isolatie, type installaties, afmetingen, gemiddeld bewonersgedrag en gemiddelde investeringsbedragen.Nieuwsgierig naar besparingsmogelijkheden? Verken snel en makkelijk zelf uw mogelijkheden.
Mijn huis isoleren, wat levert dat op?
01-06-2012
Door uw woning te isoleren, kunt u geld besparen. Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of HR++ glas voorkomt u warmteverlies. Daardoor is uw energieverbruik lager. Bovendien belast u het milieu minder.

Welke maatregelen geschikt zijn voor uw woning, hangt af van de isolatie die al in uw woning aanwezig is. Maak dus eerst een volledige inventarisatie. Het aanpakken van naden en kieren, de isolatie van cv-leidingen en isolatie van het dak of de zoldervloer zijn zeer kosteneffectief.

Vloerisolatie
Ongeveer 15% van de warmte in huis ontsnapt via de vloer op de begane grond. Goede vloerisolatie bespaart energie en scheelt koude voeten.

Gevelisolatie
De gevel is een muur die grenst aan de buitenlucht. Bij gevelisolatie wordt aan de binnenzijde of buitenzijde isolatie aangebracht. Daardoor verliest de woning minder warmte.

Dakisolatie of vlieringisolatie
Via het dak gaat ongeveer 30% van de warmte verloren. Om dit warmteverlies te verminderen, kunt u aan de binnenzijde of buitenzijde van het dakbeschot van een pannendak isolatiemateriaal (laten) aanbrengen.

Meer informatie over het isoleren van uw huis
Op de website van Milieu Centraal kunt u nalezen wat het effect van de verschillende maatregelen is op uw portemonnee en op het milieu. Daarnaast kunt u terecht op de website van Meer Met Minder. En via www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien of er subsidies zijn voor de maatregelen die u wilt nemen.

Om vast een indicatie te geven van de besparingen ziet u hieronder een lijst met verschillende isolatiemaatregelen en hierachter tussen haakjes de beoogde besparingen in kuub gas en euro's per jaar.
Schuin dak onverwarmde zolder (795 m3 € 460)
Schuin dak verwarmde zolder (980 m3 € 570)
Vloer beg.grond onderz. vloer (325 m3 € 190)
Spouwmuren (320 m3 € 185)
Vervanging enkel glas door HR++ glas(20m2) (460 m3 € 270)
Naden en kieren (dichtmaken) (80 m3 € 45)

Deze getallen gelden bij een gasprijs van 58 eurocent per m3 (prijspeil 2011).Milieu Centraal is uitgegaan van een vloeroppervlak van 57 m2; dakoppervlak van 74 m2; geveloppervlak van 40 m2, bij een isolatiewaarde van het materiaal (Rd) van 2,5 m2.K/W. Uitzondering: vloerisolatie, Rd = 3,3 en Spouwmuurisolatie, Rd = 1,3.


Voorkom ‘stille’ energiekosten en zet energieslurpers uit.
15-05-2012
Wat de energierekening betreft, zijn veel mensen soms dief van eigen portemonnee. Per jaar betalen we gemiddeld 80 à 160 euro aan 'stille' energiekosten voor apparaten die we niet gebruiken maar waarvan de stekker wel in het stopcontact zit. Zonde van het geld en de grondstoffen.
Volgens Milieucentraal gebruiken standby-apparaten jaarlijks 450 kilowattuur. Vooral de randapparatuur bij de televisie slurpt energie, omgerekend 10 tot 50 euro per jaar. Het 'echt' uitzetten van computers met toebehoren kan jaarlijks zo'n 30 euro opleveren.

Toch noemt slechts vier procent van de Nederlanders zuinige huishoudapparaten als manier om energie te besparen. Mensen denken eerder aan minder stoken, kort douchen of de lampen uitdoen. Terwijl huishoudapparaten maar liefst de helft van het totale energieverbruik in een huishouden voor hun rekening nemen. Investeren in nieuwe energiezuinige apparaten kan tot 250 euro per jaar besparen. De laatste jaren zijn apparaten dusdanig verbeterd dat het verbruik met tientallen procenten is afgenomen.

Meer tips voor energiebesparing in huis zijn te vinden op http://milieucentraal.nl.

Energiebedrijven verhogen gasprijzen
15-05-2012
Nuon verhoogt de gasprijs met bijna 8 procent, waardoor een gemiddeld huishouden op jaarbasis 31 euro meer kwijt zal zijn. Ook Eneco en Essent verwachten dat gas flink duurder wordt.

Ofschoon de olieprijs momenteel daalt, schrijven de drie grootste energiebedrijven de tariefstijging voor gas toe aan de gestegen olie- en gasprijzen op de Europese handelsmarkten. Stijgende energieprijzen kosten een gemiddeld huishouden (1650 kuub gas, 3500 kWh stroom) dit jaar in totaal 71 euro meer in vergelijk met 2011. Daar komen de gestegen transportkosten van circa 30 euro en hogere energiebelasting van 14 euro nog bovenop, waarmee de totale extra kosten op 115 euro uitkomen.
Overheidsmaatregelen leiden vanaf 2013 tot verdere tariefstijging, los van de prijsontwikkeling op de grondstofmarkten voor energie.

Kortom reden te over om eens te kijken naar de mogelijkheden van energiebesparing in uw woning! Kijk eens op www.verbeteruwhuis.nl om de mogelijke maatregelen te bekijken en vervolgens op www.energiesubsidiewijzer.nl om te kijken of er subsidies beschikbaar zijn.

‘Energie besparen is een kwestie van doen’
01-05-2012
Dat zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Met simpele maatregelen, zoals de verwarming lager zetten of kieren dichten, verbetert het comfort in je huis en kun je flink wat geld besparen. Toch laten veel mensen het bij voornemens. Daarom hebben Milieu Centraal en het Nationaal Instituut voor Budgetinlichting (NIBUD) de krachten gebundeld.

Ze bedachten een advies op maat in de vorm van de Bespaartest. In tegenstelling tot de advies-op-maat website http://VerbeterUwHuis.nl, is de Bespaartest vooral bedoeld voor huishoudens die niet zomaar kunnen investeren in dure energiebesparende maatregelen aan hun woning. Terwijl de energiekosten wél een groot deel van de maandelijkse lasten uitmaken. De test bestaat uit twaalf cartoons met tips, waarbij je zelf kunt kiezen of je die wilt uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld over een spaardouchekop kopen, het aanbrengen van radiatorfolie of op lagere temperatuur wassen. Nadat je alle tips hebt doorlopen kun je een handig Bespaarplan in de vorm van een checklist downloaden als PDF. Daarin staat per tip een kort stappenplan voor de uitvoering. Zo heb je de adviezen mét uitwerking altijd bij de hand en kun je op ieder gewenst moment beginnen met besparen.

Energiebesparende maatregelen leveren meer op dan alleen kostenbesparing. Het energielabel van je huis kan hoger worden. Dat wordt in de toekomst heel belangrijk omdat dan een huis niet meer zonder energielabel verkocht mag worden. Los daarvan kan een energiezuinig huis ook in waarde stijgen en wordt het aantrekkelijker om te verkopen.

Bron: Metro 25-4-2012

Zonnepanelen op huurwoningen
23-04-2012
Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, onderzoekt samen met 22 corporaties of het mogelijk is om grootschalig zonnepanelen op huurwoningen te plaatsen.
Het collectief grootschalig inkopen en installeren maakt de plaatsing van zonnepanelen veel goedkoper, waardoor zonne-energie rendabeler wordt. Een groot deel van het elektriciteitsverbruik kan dan duurzaam en milieuvriendelijk worden voorzien.
Terwijl de elektraprijzen de afgelopen jaren stijgen, dalen de kosten van zonnepanelen. Daarmee kan een win-win situatie ontstaan: duurzame energie gepaard gaande met lagere woonlasten.

Ook de Woonbond ziet steeds meer mogelijkheden voor zonnepanelen.
Om het draagvlak naar huurders te versterken zal gebruik van zonne-energie gepaard moeten gaan met vroegtijdige betrokkenheid van huurders in de besluitvorming. Bovendien moet er gebruik gemaakt worden van de woonlastenwaarborg, zodat er zekerheid is dat huurders er financieel beter van worden omdat de huurverhoging kleiner is dan de besparing op de elektrarekening. Daarnaast vindt de Woonbond dat zonnepanelen niet mogen meetellen in het energielabel (en dus in de huur) als de opbrengst niet ten goede komt aan de huurders zelf.

Meer informatie over energiebesparing leest u op www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl.

’Zuinige nieuwbouwwoningen moeten hogere hypotheek kunnen krijgen’
23-04-2012
Eigenaren van energieneutrale woningen hebben een lagere energierekening. Daarom kunnen zij een hogere hypotheek dragen. Voor een woning met energiebesparende voorzieningen is binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen een extra hypotheek al mogelijk. Dit bedrag varieert van € 3.500,- voor een woning met een A-label tot € 8.000,- voor een woning met een A++-label.

Lang niet alle banken verstrekken deze extra leningen. In opdracht van Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) onderzocht Nibud of het op basis van de gedragscode mogelijk is om eigenaren van energieneutrale woningen extra financiering toe te kennen.
Uitkomst? Een extra financiering van gemiddeld € 15.500,- is mogelijk ten opzichte van een hypotheek met een energielabel C. Maakt een koper een energieverslindend huis energieneutraal, dan kan hij de lasten van een extra hypotheek van € 29.000,- dragen. Het budgetinstituut vindt dan ook dat banken verantwoord hogere leningen kunnen verstrekken aan eigenaren van energiezuinige huizen.


Energiesubsidiewijzer: in 2012 alweer bijna 100.000 keer dé wegwijzer naar energiebesparing
23-04-2012
Energiebesparing in huis loont. Het zorgt voor een lagere energienota, meer comfort én een beter klimaat. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan verschillende regelingen. De Energiesubsidiewijzer geeft een snel en goed overzicht van de bestaande regelingen. De Energiesubsidiewijzer heeft in 2012 weer bijna 100.000 bezoekers gehad en wordt nog steeds maandelijks ruim 27.500 keer bezocht.

Op dit moment staan er 144 actuele subsidies en regelingen op de site.

Volg ons ook op www.twitter.com/energiesubsidie

Nieuwe regelingen deze maand
18-04-2012
Het weer in Nederland is weer aan de beterende hand, waardoor het de perfecte tijd is nu alvast te beginnen met het isoleren of verbeteren van uw woning voor het komende jaar.

Ook deze maand zijn er weer enkele regelingen bijgekomen om u hierin te ondersteunen.

In Gemeente Opsterland kunt u nu een tegemoetkoming krijgen voor een energieadvies en tevens kunt u hier subsidie ontvangen voor het plaatsen van een zonneboiler.

In Meppel en provincie Zeeland kunt u een duurzaamheidslening aanvragen, waardoor u tegen laag rentetarief uw woning kunt verbeteren

De gemeentes Apeldoorn en de Wolden hebben een subsidie ingesteld om woningverbetering te stimuleren. In Apeldoorn kunt u een aanvraag doen voor alle verbeteringsmaatregelen, in de Wolden kunt u een aanvraag doen voor verbeteringen aan/met installaties.


1,1 miljoen m2 isolatieglas geplaatst!
03-04-2012
Binnen de subsidieregeling Isolatieglas zijn meer dan 100.000 waardebonnen verstrekt voor een totaal bedrag van € 51,9 miljoen. Per eind augustus 2011 zijn van de verstrekte waardebonnen 82.158 gedeclareerd, met een totale waarde van € 38,8 miljoen.

Niet het gehele bedrag aan verstrekte waardebonnen wordt dus uitgekeerd. Enerzijds, omdat het daadwerkelijk geplaatste aantal m2 kan afwijken van het aangevraagde aantal m2, waardoor niet het gehele subsidiebedrag van de toegekende waardebon kan worden gedeclareerd. Anderzijds kan het recht op subsidie vervallen omdat (1) er geen isolatieglas is geplaatst, (2) de termijn van plaatsing wordt overschreden (binnen 4 maanden na toekenning waardebon ) en (3) de declaratietermijn (binnen 4 maanden na plaatsing) wordt overschreden.

Met een totale declaratie van € 38,8 miljoen aan waardebonnen en een gemiddeld subsidiebedrag van € 35 per m2 gaat het om 1,1 miljoen m2 aan glas dat binnen de regeling wordt geplaatst.


Bron: Evaluatie stimuleringspakket woningbouw, onderzoek door Economisch Instituut voor de Bouw, januari 2012

Nederlandse huishoudens betalen vanaf 2012 gemiddeld 156 euro aan gas en elektriciteit.
03-04-2012
Dat is 13 euro meer dan een jaar eerder.

De hogere energierekening komt vooral door de stijging van de leveringskosten voor gas met 9 euro. Deze kosten hangen voor een deel af van de olieprijs, die in 2011 sterk is gestegen. Doordat energie veelal vooraf wordt ingekocht, komt die stijging van de olieprijs pas in januari 2012 in de energietarieven tot uiting. Naast de hogere leveringskosten van elektriciteit droegen ook de transportkosten en de energiebelasting bij aan de stijging van de energierekening.

Energieprijzen over 15 jaar sterk gestegen
In vijftien jaar zijn de prijzen voor energie ruim drie keer zo hard gestegen als voor andere goederen en diensten. De energieprijzen zijn in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden. De consumentenprijsindex steeg tussen januari 1997 en januari 2012 met 35 % (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).
Reden te meer om te proberen energie te besparen en zo de energierekening te verlagen. Er zijn mogelijkheden genoeg. Kijk eens op www.verbeteruwhuis.nl. Hier krijgt u inzicht in de besparingsmogelijkheden in uw woning. Vervolgens kunt u via www.energiesubsidiewijzer.nl kijken of u subsidie kunt krijgen of misschien in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening.

Nieuwe regelingen deze maand
20-03-2012
Ook deze maand zijn er weer een aantal nieuwe regelingen toegevoegd aan de energiesubsidiewijzer.

Zo is er de subsidie van de gemeenten Assen en Dantumadiel om u tegemoet te komen in de kosten van een maatwerkadvies.

In Den Haag kunt u nu subsidie aanvragen voor zowel isolatieglas als zonnepanelen, bovenop de reeds bestaande regelingen voor vloer- en dakisolatie.

De gemeenten Zijpe, Lelystad, Achtkarspelen en Dantumadiel hebben sinds kort een duurzaamheidslening om inwoners te helpen met een aantrekkelijke financiering van energiebesparende maatregelen.

Mocht u nog tips hebben over subsidies die onverhoopt nog niet op de Energiesubsidiewijzer staan, dan kunt u die nog steeds melden om mee te dingen naar de energiebesparingscadeaubon.

Energiesubsidiewijzer valt in de prijzen
08-03-2012
Energiesubsidiewijzer en Verbeter uw Huis vallen in de prijzen! Via de wedstrijd apps4Nederland (een wedstrijd waarbij ontwikkelaars worden uitgedaagd met behulp van Open Data applicaties te ontwikkelen) is er een app ontwikkeld die aangeeft wat zonne-energie voor u zou kunnen opleveren.

De app geeft aan of het zich terugbetaalt als je zonnepanelen op je dak plaatst, welk dak het meest geschikt is, hoeveel energie er geproduceerd zou worden en of er misschien subsidies beschikbaar zijn?

Voor deze app zijn de Energiesubsidiewijzer en Verbeter uw Huis als open source data gebruikt.

Dus download de app en deel hem!

Resultaten Maatwerkadviesregeling
07-03-2012
Uit onderzoek van het economisch instituut voor de bouw blijkt dat de helft van de aanvragers van de Tijdelijke stimuleringsregeling maatwerkadviezen voor woningen (kortweg maatwerkadviesregeling) al maatregelen heeft genomen. 12% zegt dit nog te gaan doen. Bij elkaar opgeteld neemt ruim 60% van de respondenten energiebesparende maatregelen naar aanleiding van het maatwerkadviesrapport. Het instrument lijkt dus een effectief middel om mensen aan te zetten tot concrete werkzaamheden om energiebesparing te bereiken.

De top 5 van toegepaste maatregelen bestaat uit:
1. Gevelisolatie (48%)
2. Isolatieglas (38%)
3. Vloer isoleren (28%)
4. Dak isoleren (23%)
5. Kierdichting (21%)

Het maatwerkadvies krijgt gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer.

Een mooi resultaat en veel energie bespaart!

Slimme energiemeter helpt energierekening omlaag
07-03-2012
Huishoudens en kleine bedrijven in Nederland krijgen een slimme energiemeter aangeboden. Met de slimme meter kan de energierekening omlaag en is administratieve rompslomp bij verhuizing of verandering van energieleverancier verleden tijd.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaf donderdag 16 februari 2012 in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein voor de introductie van de slimme meter. ‘Met de slimme meter kan de energierekening omlaag, en dat is mooi meegenomen in deze tijd,’ aldus Verhagen. ‘Met een slimme meter kun je beter zien hoeveel energie je verbruikt. Dat kan via je energieleverancier, maar ook op je computer of je mobiele telefoon. En hoe meer je weet over je verbruik, hoe meer je kunt besparen.’

De slimme meter geeft ook allerlei mogelijkheden voor nieuwe diensten. Bedrijven bieden nu al handige displays, apps en thermostaten aan die mensen kunnen helpen hun energieverbruik te verminderen. Op die manier wordt de komende twee jaar ervaring opgedaan.

Nieuwe regelingen deze maand
19-02-2012
Het is nog flink koud buiten dus zijn er weer een aantal regelingen toegevoegd aan de Energiesubsidiewijzer waar u gebruik van kunt maken om uw woning te isoleren.

Zo is er de subsidie van de gemeente Renkum om u tegemoet te komen in de kosten van isolatie en kunt u in Zutphen uw eigen idee voor energiebesparing indienen voor een subsidie.

De provincie Drenthe en gemeente Zwartewaterland hebben sinds begin dit jaar een duurzaamheidslening om inwoners te helpen met een aantrekkelijke financiering.

In Assen kunt u bovendien bij de gemeente een indicatief energielabel aanvragen.

Mocht u nog tips hebben over subsidies die onverhoopt nog niet op de Energiesubsidiewijzer staan, dan kunt u die nog steeds melden om mee te dingen naar de energiebesparingscadeaubon.

Succesverhaal
16-02-2012
Onlangs vroegen wij u om succesverhalen naar aanleiding van een energetische verbetering. Hierop zijn reacties binnengekomen van bezoekers van de Energiesubsidiewijzer, welke graag hun verhaal met u delen.

Vandaag het verhaal van Sander:

"Jaarlijks had ik een energierekening van ± € 4.000. Rekeninghoudend dat de energieprijzen bleven stijgen, was mijn doel onze toekomstige jaarrekeningen te halveren. In 2009 was mijn stroomverbruik 9.860 kWh en mijn gasverbruik was 2.575 m3. Ik was erg benieuwd of het financieel rendabel was om alternatieve energiebronnen toe te passen en zo veel mogelijk onafhankelijk te worden van de prijsstijgingen van energie.

Via www.energiesubsidiewijzer.nl hebben we gezocht naar mogelijke subsidies voor onze plannen. In oktober 2010 zijn bij ons 18 zonnepanelen (5040 WP), een zonneboiler met vijf vacuüm heatpipes en een CV-Haard geïnstalleerd t.w.v. € 32.000. Voor de Zonneboiler heb ik € 1.500,- subsidie ontvangen en voor de zonnepanelen ontvang ik maandelijks € 41,- gedurende 15 jaar (ik had voor 3000 WP subsidie aangevraagd). In 2011 hebben we nog maar 3.709 kWh verbruikt en 1.955 m3 aan gas. Onze jaarrekening is daardoor enorm gedaald naar € 1.929 en dat is dus meer dan de helft gedaald! Rekeninghoudend met de prijsstijgingen van energie en vanwege de subsidie denk ik binnen maximaal 8 jaar alles terugverdiend te hebben."

Mocht u meer willen weten over zijn verhaal, kunt u op de blog van Sander het verhaal van de afgelopen 2 jaar lezen. Deze blog is te vinden onder 'lees meer'

10 februari - Warme truiendag
09-02-2012
Op Warme Truiendag vieren we jaarlijks de verjaardag van het Kyotoprotocol. We gaan zelf aan de slag voor het klimaat. Dat doen we door een trui aan te trekken, de verwarming één of twee graden lager te zetten, en door zoveel mogelijk andere mensen op het belang van energie besparen te attenderen.

Er worden 10 februari in het hele land verschillende Warme Truiendagacties georganiseerd. Wilt u zelf ook mee doen? Pak een warme trui, uw dikste sjaal en kijk op www.warmetruiendag.nl voor leuke acties en activiteiten bij u in de buurt!

Monitoring energielabel
08-02-2012
AgentschapNL heeft berekend dat er in 2011 meer dan 100.000 woningen hun energielabel hebben verbeterd. Deze verbetering is een forse toename vergeleken met 2010. We zijn dus op de goede weg naar een zuinig huis en een vollere portemonnee.

Wilt u zelf ook aan de slag met het verbeteren van uw energielabel? Zoek dan nu op de Energiesubsidiewijzer naar een leuke subsidie voor uw verbetering of een duurzaamheidslening tegen lager tarief.

Energierekening huishoudens omhoog in 2012
08-01-2012
Energiesubsidiewijzer wenst iedereen een voorspoedig en duurzaam 2012!

Dit jaar gaan de Nederlandse huishoudens waarschijnlijk gemiddeld 23 euro per jaar meer betalen voor energie.

De energierekening gaat vanaf komend jaar omhoog omdat de tarieven van regionale gas- en elektriciteitsnetbeheerders stijgen. Dat blijkt uit de tariefbesluiten voor de periode 2011-2013 die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft gepubliceerd.

Consumenten en bedrijven betalen via hun energierekening voor het transport van gas en elektriciteit aan de regionale netbeheerders. Volgens de NMa stijgen de netwerktarieven vanaf volgend jaar met 8,9 procent. De NMa gaat vanaf volgend jaar nader onderzoeken hoe de kosten en inkomsten van de regionale netbeheerders zich ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of de verwachte kostenontwikkeling overeenkomt met de daadwerkelijke kostenontwikkeling.

Om deze ontwikkelingen tegen te gaan kunt u uiteraard ook dit jaar weer op de Energiesubsidiewijzer subsidies vinden om energie te besparen en dus uw energierekening te verlagen.

Een jaar vol energie!
20-12-2011
December is een tijd van terugblikken, ook voor de Energiesubsidiewijzer.
Het was een jaar vol energie!
Dit jaar heeft u met ruim 275.000 bezoeken gezocht naar een energiesubsidie in uw regio op onze site. Hierbij werden ruim 1.000.000 pagina’s bekeken!

De Energiesubsidiewijzer blijft actueel en up to date in 2011 stonden er aan het einde van het jaar er maar liefst 174 subsidies en regelingen op de site.

Ook in 2012 blijven we u bedienen met informatie over subsidies en regelingen voor het energiezuiniger maken van uw woning. Blijf ons daarom vooral volgen!

Wij wensen u voor nu dan ook fijne feestdagen en een energiek 2012!

Team Energiesubsidiewijzer

Klus je Rijk
19-12-2011
Klussen is leuk, want je ziet je huis mooier worden, maar het wordt nog leuker als je het energiebesparend doet want dat is goed voor het milieu en het levert direct geld op!

Met deze zin is afgelopen zaterdag 'Klus je Rijk' begonnen. In dit programma strijden 5 gezinnen tegen elkaar bij het verbouwen van hun huis op energiezuinige wijze voor een hoofdprijs van €10.000,-. Voor u als lezer van Energiesubsidiewijzer.nl is dit wellicht een goede kijktip. U kunt hier inspiratie opdoen en uiteraard ook gelijk zien wat er allemaal goed en fout kan gaan...

Klus je Rijk is elke zaterdag om 16.30 te zien op 4, en wordt elke zondag om 12.30 herhaald.

Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen omlaag naar 6%
18-03-2013
Wat is er veranderd?
Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is verlaagd van 21% naar 6%. Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook aanleg en onderhoud van de tuin valt onder het 6%-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Voor wie?
- Bouwbedrijven
- Schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven
- Klusbedrijven
- Installatiebedrijven

Wanneer?
De verlaging is ingegaan per 1 maart 2013. De verlaging is tijdelijk en duurt tot 1 maart 2014.
Deze maatregel is onderdeel van het woningmarktakkoord.

Klik op 'lees meer' voor meer informatie.

Woningen met energiebesparende maatregelen of met een energielabel A++ krijgen extra hypotheekruimte. De regeling geldt vanaf 1 januari dit jaar.
18-03-2013
Bij deze energiezuinige woningen wordt een bedrag van achtduizend euro buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van de financieringslast. De Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is 20 december 2012 in de Staatscourant bekend gemaakt. Banken kunnen deze nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2013 toepassen. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving ervan. Ook kan een woning met energiebesparende voorzieningen gebruik blijven maken van een hypothecair krediet van 106 procent van de waarde van de woning, in plaats van 105 procent.

Energiebesparende maatregelen
Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan. Het uiteindelijke hypotheekbedrag moet binnen beide plafonds blijven, dus òf de inkomenscriteria òf de waarde van de woning is maatgevend.


Ook nog in 2013 subsidie op zonnepanelen
18-03-2013
Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen. Particulieren kunnen al vanaf 2 juli 2012 tot 28 december 2013 voor 17.00 uur subsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voor de subsidie zonnepanelen die op 2 juli 2012 werd opengesteld is veel animo. Er is in 2012 voor ruim 21 miljoen euro aan aanvragen ingediend wat overeenkomt met het beschikbare budget voor 2012. Het goede nieuws is dat er in 2013 ook nog subsidie beschikbaar is. Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen 15 procent van het aankoopbedrag terugkrijgen.

De stand van zaken
Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 zijn er tot en met 18 februari 2013 in totaal 47.814 aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar heeft gesteld is €50.882.000,-. In totaal is er voor €26.714.680,- subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog €24.167.320,- subsidiebudget beschikbaar is.

Subsidiebedrag
Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.


Verwijs rechtstreeks naar de Energiesubsidiewijzer op uw eigen site!
25-06-2012
Wilt u als gemeente zelf uw bewoners wijzen op de Energiesubsidiewijzer? Plaats dan een banner van de Energiesubsidiewijzer op uw eigen website. De banner vindt u via de link bij 'lees meer'.

Nieuwe regelingen in November
28-11-2011
De afgelopen maand hebben weer een aantal gemeenten een nieuwe regeling gestart en of aangemeld bij de Energiesubsidiewijzer. In totaal staan er weer 8 nieuwe regelingen in de Energiesubsidiewijzer.

Zo kunt u voor het isoleren van uw woning of het aanbrengen van duurzame energie installaties nu subsidie aanvragen bij de Gemeenten Laren en Blaricum.

Ook zijn er een aantal subsidies gestart waarbij voor een scala aan energiebesparende maatregelen subsidie kan worden aangevraagd. Zo is er de subsidie voor bewoners en VVE's uit Noord-Holland waarmee duurzame renovatie gestimuleerd wordt. Ook kunt u in Gemeente Eersel een subsidie aanvragen voor duurzame energievoorzieningen en Gemeente Rotterdam is er subsidie beschikbaar voor Groene Daken.

Wilt u energiebesparende maatregelen financieren met behulp van een lening? Dan kan dat ook! Huis en Energie heeft hiervoor een nieuwe duurzaamheidslening, evenals de Gemeenten Woerden en Sliedrecht.

Er zijn dus genoeg kansen om subsidie aan te vragen voor uw woning. Staat er voor uw woning nog geen subsidie op de Energiesubsidiewijzer? Houdt dan onze website in de gaten want hij wordt continue bijgewerkt.

Ook tips over subsidies die nog niet in de Energiesubsidiewijzer staan zijn van harte welkom!

Dag van de duurzaamheid 11-11-2011
11-11-2011
Op de dag van de duurzaamheid worden er door het hele land evenementen en daden georganiseerd om een duurzamere aarde te realiseren. Bij de Energiesubsidiewijzer is het elke dag een dag van de duurzaamheid. Wij proberen te inspireren en motiveren tot het nemen van duurzame beslissingen omtrent wonen.

Hiermee geven we u dan ook de belofte dat we ons het komende jaar weer even hard in zullen zetten voor een totaal subsidieoverzicht en een goede beantwoording van al jullie vragen. Mocht u vandaag wat tijd over hebben, kijk dan even of er wellicht in uw gemeente nog een subsidie te verkrijgen is voor duurzaamheid en energiebesparing. Wellicht dat u dus op 11-11 start met een duurzamer leven.

Succesverhaal: Lekker comfortabel dubbel glas!
11-11-2011
Onze kozijnen hadden dringend een verfbeurt nodig en we bedachten in het najaar van 2010 dat het in dat geval ook handig zou kunnen zijn om op de bovenverdieping te kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van HR++ glas. Via www.energiesubsidiewijzer.nl zagen we dat we in aanmerking kwamen voor de subsidieregeling isolatieglas van AgentschapNL. Het was heel eenvoudig om via de website een waardebon aan te vragen om de subsidie te kunnen krijgen. Nadat we een waardebon in onze emailbox hadden, konden we de glaszetter opdracht geven voor het plaatsen van het glas. Dit was in één dag gebeurd. We hebben vervolgens de waardebon voor de subsidie bij de glaszetter ingeleverd en hij heeft verder alles afgehandeld! Dat was ideaal, we hebben zo’n €350 subsidie gekregen, dus dat was een mooie bijdrage.
We hebben nog geen jaarafrekening gehad van onze energieleverancier, dus wat het precies bespaard heeft weet ik nog niet, maar het voelt wel heerlijk comfortabel dat isolatieglas. Een goede keuze dus.

Familie Gerris

Heeft u zelf uw woning opgeknapt en is uw energierekening nu een stuk lager en heeft u gebruik gemaakt van subsidie? Vertel uw verhaal dan aan de Energiesubsidiewijzer. Wij zijn er erg benieuwd naar!

Succesverhaal: Een zonnige toekomst!
10-11-2011
In 2009 kwam bij ons het idee om ‘iets’ met zonne-energie te gaan doen. Na wat uitzoekwerk en het doorrekenen van verschillende opties hebben wij gekozen voor een zonneboiler die gebruikt maakt van heat pipes in vacuümbuizen. Dit is een zeer efficiënte zonnecollector. Zelfs met weinig zon halen de buizen een hoog rendement, zodat we ook in het voor- en najaar optimaal kunnen profiteren van de zon!Tegelijkertijd hebben we via www.energiesubsidiewijzer.nl gezocht naar mogelijke subsidies voor ons plan. En die waren er! We hebben gebruik kunnen maken van de Limburgse Energie Subsidie (www.limburgseenergiesubsidie.nl) en de Subsidieregeling Duurzame Energie van het AgentschapNL. We hebben een bedrag geïnvesteerd van zo’n €7000 en zo’n €3500 subsidie ontvangen. Toen konden we echt aan de slag. Ik ben werktuigbouwkundige en heb zelf de zonneboiler geïnstalleerd. Ik heb de zonneboiler ook aangesloten op onze vloerverwarming. En we hebben de wasmachine en de vaatwasser ook op de warmwaterkraan aangesloten. Nu na bijna 2 jaar kunnen we zeggen dat we veel energie bespaard hebben. Alles bijelkaar zo’n 30%. Hierdoor ging ook ons maandbedrag van de energieleverancier met €80 omlaag.
Dat is mooi voor onze portemonnee en voor het milieu, want daar deden we heb ook een beetje voor!

Dhr. Von Lumich, Maasbracht


Heeft u ook een succesverhaal? Vertel het ons op energiesubsidiewijzer@agentschapnl.nl

Nieuwe regelingen deze maand
23-10-2011
Ook de afgelopen maand hebben de subsidieverstrekkers niet stil gestaan. Als gevolg hiervan hebben wij weer een mooie lijst nieuwe subsidies voor u toe kunnen voegen aan de Energiesubsidiewijzer.

In gemeentes Hengelo, Borne en Dinkelland wordt het maatwerkadvies meer gesubsidieerd.

De gemeenten Nijmegen, Hengelo, Rheden en Lochem hebben vanaf nu een mooie regeling voor isolatie van bestaande woningen.

Verder zijn er in Sint-Michielsgestel en Veldhoven nog subsidies beschikbaar voor duurzame energie.

Het zijn nog een paar mooie dagen, dus mocht u nog iets aan uw woning willen doen voordat de winter voor de deur staat heeft u nog de tijd.

Nieuwe regelingen deze maand
24-09-2011
Omdat het warmere weer langzaam wegtrekt uit ons land is het belang van energiebesparing nog groter.

Ook deze maand staan er weer tal van nieuwe subsidies in de Energiesubsidiewijzer. Hieronder staat een kort overzicht van deze regelingen:In de gemeente Capelle aan den IJssel is er vanaf heden subsidie te verkrijgen voor groene daken.De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben een subsidie voor zonnepanelen. Let op: De regeling is Amsterdam is altijd snel op, zorg dat je er op tijd bij bent.Heeft u al langere tijd de wens isolatie te laten plaatsen in uw woning? Dit is nu gesubsidieerd in gemeenten Kampen, Skarsterlân, Buren, Bussum, Amstelveen en Brummen.Wilt u meer informatie over de regeling in uw buurt? Gebruik dan de zoekfunctie en vul uw woonplaats in.

Deel uw succes! Energiesubsidiewijzer op zoek naar succesverhalen
05-09-2011
Heeft u op de Energiesubsidiewijzer een subsidie gevonden waarna u uw woning heeft kunnen isoleren? Of heeft u juist zonnepanelen of een groen dak laten plaatsen nadat uw gemeente hiervoor subsidie beschikbaar heeft gesteld?Wij zijn op zoek naar de 'succesverhalen' die zijn ontstaan met hulp van de Energiesubsidiewijzer. Wanneer u een of meerdere energiebesparende maatregelen heeft genomen en hier graag over wilt vertellen om anderen te inspireren, neem dan nu contact met ons op en vertel uw verhaal.U kunt uw succesverhaal insturen naar energiesubsidiewijzer@agentschapnl.nl

Beparen in Hof van Twente, Borsele, Dongeradeel, Zandvoort, Kapelle, Texel, Utrecht, Eemsmond, Haarlemmermeer, Zijpe, Heemskerk en Aa en Maas
16-08-2011
Ook in de zomermaanden Juli en Augustus zijn er weer veel nieuwe subsidies op de energiesubsidiewijzer verschenen. Omdat u deze wellicht nog niet allemaal gezien heeft, zetten wij ze hier nog even allemaal voor u op een rij.De gemeenten Dongeradeel, Hof van Twente en Kapelle hebben een subsidie ingesteld voor een maatwerkadvies. Hierdoor kunt u voordelig bekijken of maatregelen in uw woning rendabel zijn.Op Texel en in Zijpe is er sinds deze zomer een algehele subsidie voor duurzame verbeteringen in uw woning.Gebruik van zonnepanelen en zonneboilers wordt sinds deze zomer gestimuleerd door de gemeenten Zandvoort, Borsele, Haarlemmermeer en EemsmondIn de gemeenten Utrecht en Heemskerk en in het waterschap Aa en Maas kunt u vanaf nu gebruik maken van een subsidie op groene daken. In Utrecht is dit gecombineerd met groene gevels.Wanneer u meer informatie over een van de bovengenoemde nieuwe regelingen op de Energiesubsidiewijzer wilt kunt u zoeken op de woonplaats.Wellicht dat u met een van deze subsidies van uw woning een 'droomwoning' kunt maken...

Maak uw woning energiezuiniger in een handomdraai
01-08-2011
De zomer is een goede periode om in uw huis te starten met het besparen van energie. In veel gemeenten in Nederland is er een speciaal energieteam al bezig met het uitdelen van energiebesparende maatregelen.Om te laten zien hoe u zelf met een kleine investering een mooie besparing kunt behalen hebben wij voor u alvast wat tips op een rij gezet:1. Met een waterbesparende douchekop loopt er per minuut minder water weg. Dit hoeft u echter bijna niet te merken in de intensiviteit van de douchestraal.2. Breng radiatorfolie aan op de wand achter uw radiatoren. Radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte van de radiator meer in de ruimte terecht komt en niet direct door de buitenwand verloren gaat. De radiator kan dus een standje lager. Deze maatregel zorgt voor zowel meer comfort als een lagere energierekening.3. Plaats tochtstrips om koude stromen te voorkomen. U zorgt er zo gelijk voor dat u minder hoeft te verstoken.4. Breng spaar en led-verlichting aan waar dit nog niet aanwezig is. Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.5. Plaats een tijdsschakelaar op apparatuur die u vaak onnodig de hele dag aan laat staan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een wasmachine die klaar is terwijl u niet thuis bent, of een vaatwasmachine die 's nachts draait. Wanneer u een dubbel stroomtarief heeft kan dit vaak nog voordeliger uitvallen.Voor een grotere besparing kunt u altijd nog kijken naar het isoleren van uw woning. U kunt in ieder geval gebruik maken van de Rijkspremie meer met minder, wellicht in combinatie met een gemeentelijke of provinciale subsidie. Het is voor eigen comfort uiteraard beter om dergelijke maatregelen in de zomer te treffen. U heeft dan niet zulke ongemakken van het weer tijdens het isoleren.Wanneer u uw woning gaat isoleren, vergeet dan niet te kijken welke subsidies er in uw woonplaats gelden. Zo kunt u vaak extra voordelig een groen dak of zonnepanelen direct laten plaatsen.Wanneer u op 'lees meer' klikt, komt u op de website van Milieu Centraal. Hier vind u alles over energie en milieu in het dagelijks leven.

Volop subsidie in de zomermaanden
15-07-2011
Ook in de zomermaanden zijn er weer volop mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidie. Zo zijn er er afgelopen maanden weer 12 nieuwe gemeentelijke subsidieregelingen bij de Energiesubsidiewijzer aangemeld:
- Gemeenten Eemnes en Raalte bieden nu de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten voor het isoleren van uw woning en bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. U kunt hiervoor maximaal 15.000,- euro lenen tegen een gunstige rente.

- Inwoners van de gemeenten Zutphen, Doesburg, Zaltbommel, Oost Gelre (achterhoek bespaart 2011) en Geldermalsen met een eigen woning, kunnen nu een derde van de kosten tot maximaal 500,- euro aan subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning.

- De Gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Schagen, Wieringermeer, Harenkarspel en Anna Paulowna geven samen met Provincie Noord-Holland subsidie op energiebesparende maatregelen als isolatie en zonnepanelen voor inwoners met een eigen woning. Tot 50% van de kosten per maatregel komt in aanmerking voor subsidie. . Het budget is beperkt dus wees er snel bij, want op=op!

- Gemeente Brielle geeft maximaal 2000,- euro subsidie op zonnepanelen en zonneboilers voor inwoners van gemeente Brielle. Deze regeling loopt tot 31 december 2012.

Houd de website van Energiesubsidiewijzer goed in de gaten, want er staan wekelijks nieuwe regelingen in de Energiesubsidiewijzer!

Uw inzet wordt door ons beloond!
01-07-2011
De afgelopen jaren is de Energiesubsidiewijzer uitgegroeid tot een instrument met nationale bekendheid. Dagelijks maken circa 1000 mensen gebruik van de Energiesubsidiewijzer en een link naar de wijzer is inmiddels al op 1800 websites te vinden. Dit alles hebben wij natuurlijk mede te danken aan de mensen die de tijd nemen om een subsidie bij ons aan te melden. Om dit te vieren hebben wij besloten u in het zonnetje te zetten.Omdat wij uw inbreng enorm waarderen, verloten wij in de periode juli 2011 tot en met april 2012 elke maand een cadeaubon. Weet u dat uw gemeente of een andere verstrekker een subsidie voor energiebesparing verstrekt, maar staat deze nog niet in de Energiesubsidiewijzer? Meld deze dan bij ons aan via de volgende link en u maakt kans op een cadeaubon van €30,-. Vergeet niet hierbij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen.U kunt deze cadeaubon besteden aan besparende producten als een waterbesparende douchekop, radiatorfolie, Solar tuinverlichting of een van de honderden andere producten die u helpen om nog duurzamer door het leven te gaan.Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Wanneer u heeft gewonnen ontvangt u hiervan binnen 5 werkdagen na einde van de betreffende maand bericht.

Wegens succes heropend: De rijkspremie Meer Met Minder.
31-05-2011
Er is vorig jaar veel gebruik gemaakt van de rijkspremie Meer Met Minder. Met deze premie hebben vele woningeigenaren hun woning verbeterd om zo energie te besparen.
Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren die hun huis willen verbeteren worden in 2011 weer door het rijk gestimuleerd. De premie is weer beschikbaar!
Op 30 mei 2011 is er een extra budget van 10 miljoen euro opengesteld voor de rijkspremie Meer Met Minder. Deze regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2011.


Wanneer u een Meer Met Minder aanbieder in de arm neemt kunt u, afhankelijk van uw gerealiseerde energiebesparing, aanspraak maken op de volgende bedragen:
• Een verbetering van de Energie-Index van ten minste 0,75 (ca. 2 labelsprongen): € 750,-

• Een verbetering van de Energie-Index van ten minste 0,50 (ca. 1 labelsprong): € 300,-
Onder ‘lees meer’ leest u meer informatie over de subsidie.

Steeds meer regelingen in de Energiesubsidiewijzer
16-05-2011
Nog steeds groeit het aantal regelingen in de Energiesubsidiewijzer. Op dit moment staan er 137 regelingen in de Energiesubsidiewijzer. De afgelopen maanden zijn er de volgende regelingen aan de Energiesubsidiewijzer toegevoegd:

De drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen hebben een Meer Met Minder subsidie opgestart waarbij woningeigenaren door middel van energiebesparende maatregelen het energielabel van hun woning kunnen verbeteren en daarvoor maximaal €1000,- subsidie krijgen.

Ook is in veel achterhoekse gemeenten de subsidie Achterhoek Bespaart weer van start gegaan. Dit jaar geeft deze subsidie op isolerende maatregelen. Ook Almelo geeft subsidie voor energiebesparende maatregelen en Assen geeft eigenaar-bewoners die energie willen besparen een maatwerkadvies.

Verder zijn er ook een aantal gemeenten die een duurzaamheidslening hebben opgestart: dit zijn de gemeenten Soest, Goes en Goedereede.

Energiesubsidiewijzer: al ruim 500.000 keer dé wegwijzer naar energiebesparing
11-04-2011
Energiebesparing in huis loont. Het zorgt voor een lagere energienota, meer comfort én een beter klimaat. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan verschillende regelingen. De Energiesubsidiewijzer geeft een snel en goed overzicht van de bestaande regelingen. De Energiesubsidiewijzer heeft ondertussen ruim 500.000 bezoekers gehad en wordt nog steeds maandelijks ruim 30.000 keer bezocht.

Op dit moment staan er 129 actuele subsidies en regelingen op de site.

Volg ons ook op www.twitter.com/energiesubsidie

Nieuwe regelingen in de Energiesubsidiewijzer
07-04-2011
De afgelopen maanden hebben weer een aantal gemeenten een nieuwe regeling gestart en of aangemeld bij de Energiesubsidiewijzer. In totaal staan er weer 14 nieuwe regelingen in de Energiesubsidiewijzer.

Zo kunt u voor het isoleren van uw woning subsidie aanvragen bij de gemeenten Hof van Twente, Zevenaar en Wageningen. In de gemeente Hof van Twente kan ook subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen.

Ook zijn er een aantal subsidies gestart waarbij voor een scala aan energiebesparende maatregelen subsidie kan worden aangevraagd. Zo is er de subsidie voor koopstarters in de gemeente Midden-Drenthe en kunnen eigenaar-bewoners in de gemeente Apeldoorn subsidie ontvangen wanneer zij hun energielabel verbeteren. Ook was er in Castricum een subsidie voor energiebesparende maatregelen, maar daarvan hebben al zoveel bewoners gebruik gemaakt dat het budget op is.

De drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe geven subsidie aan woningcorporaties die innovatieve energieprojecten opstarten.

Wilt u energiebesparende maatregelen financieren met behulp van een lening. Dan kan dat ook. De gemeenten Ede en Slochteren hebben hiervoor een duurzaamheidslening. Ook het bedrijf Energieremmers bied een rentekorting op een lening voor energiebesparing.

Energiesubsidiewijzer: al 2 jaar de wegwijzer voor Energiebesparing!
26-02-2011
De Energiesubsidiewijzer bestaat sinds 26 februari precies 2 jaar!
In twee jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een instrument met 118 subsidies en leningen van vele gemeenten, provincies en andere verstrekkers. Dagelijks trekken we zo’n 1000 bezoekers.

Wij vinden dat zelf een resultaat om trots op te zijn. Maar wat vinden jullie?
Geef uw mening door op de volgende link naar een korte enquête te klikken: Klik hier voor de vragenlijst
We stellen uw mening erg op prijs!

Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandelt en alleen gebruikt worden ter verbetering van de Energiesubsidiewijzer en voor onderzoeksdoeleinden.

Isoleer je spouwmuur
17-02-2011
Wanneer uw huis tussen 1920 en 1975 is gebouwd, is de kans groot dat uw huis ongeïsoleerde spouwmuren heeft. Het na-isoleren is niet duur en levert snel veel besparingen op. Daarbij is een geïsoleerd huis warmer in de winter en koeler in de zomer.
De kosten van het isoleren van een gemiddeld rijtjeshuis zijn nog geen 1000 euro (Bron: MilieuCentraal).

Bovendien geven veel gemeenten subsidie voor het isoleren van uw spouwmuur. Zo hebben nagenoeg alle gemeenten in Gelderland in 2011 een subsidie voor het isoleren van uw spouwmuur, vloer en dak.
Daarmee worden de kosten voor het isoleren nog lager. En u kunt profiteren van het lagere btw-tarief voor energiebesparende maatregelen. Dan heeft u de kosten binnen zo’n 3 ½ jaar terugverdient en zit u er weer warmpjes bij.

Dus kijk gauw in de Energiesubsidiewijzer of uw gemeente ook een subsidie voor isolatie heeft en isoleer uw woning.

Ook in 2011 weer volop subsidie voor energiebesparing!
14-02-2011
In januari zijn er heel wat regelingen bij de Energiesubsidiewijzer aangemeld. Maar liefst 19 regelingen staan nieuw in de Energiesubsidiewijzer.

Woont u in de provinicie Limburg? Dan kunt u nu subsidie aanvragen wanneer u zonnepanelen plaatst.

In de gemeenten Putten, Neder-Betuwe, Maasdriel, Westervoort, Nijkerk, Druten, Ubbergen, Heumen, Wijchen en Scherpenzeel is een subsidie voor het isolaren van uw woning van start gegaan. Hiermee kunt u maximaal voor €500,- subsidie aanvragen.

In twee gemeenten zijn én een subsidie voor energiebesparende maatregelen én een duurzaamheidslening begonnen. Dit zijn de gemeenten Ommen en Rijssen-Holten. Ook de gemeenten Oldenzaal en Koggenland hebben een duurzaamheidslening bij de Energiesubsidiewijzer aangemeld.

Deze winter weer volop nieuwe regelingen voor energiebesparing
21-12-2010
In november en december zijn er weer 14 financiële regelingen aangemeld bij de Energiesubsidiewijzer. Zo kunt u wanneer u in de gemeenten Heerde, Lingewaal, Tiel, Voorst, Neerijnen, Beuningen en Culemborg sinds kort subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen.

In gemeente de Wolden kunt u vanaf 15 november maximaal €3200,- subsidie krijgen op de aanschaf en/of installatie van energiebesparende maatregelen.

Tevens zijn er weer een aantal duurzaamheidsleningen aangemeld. De gemeenten Nijmegen, Aalten, Aalsmeer, Littenseradiel, Oost Gelre en Renkum hebben een duurzaamheidslening ingesteld zodat het makkelijker wordt energiebesparende maatregelen te financieren.

Verder zijn er ook nog twee al bestaande regelingen verlengd die aan het einde van deze maand afliepen. Zo kunnen inwoners van gemeente Zoetermeer en gemeente Etten-Leur ook in 2011 gebruik maken van de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen.

Goed voornemen voor 2011: Verbeter uw huis!
21-12-2010
Heeft u teruggeblikt op uw goede voornemens van vorig jaar? Was ’t leuk of viel het tegen? Ach ja, sommige goede voornemens zijn lastig. Behalve een echte inkopper: energie besparen in uw huis!

Het goede voornemen om uw woning in 2011 te verbeteren is een makkie, zeggen voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en Agentschap NL. Op de nieuwe website VerbeterUwHuis.nl zien huiseigenaren wat een energiezuinig huis oplevert. “Speel met het plaatsen van zonnepanelen, doe of u dubbel glas neemt en stop isolatie onder de vloer vanachter uw computer”, zegt directeur Vera Dalm van Milieu Centraal.

VerbeterUwHuis.nl neemt huiseigenaren met hulp van zes vragen aan de hand mee. Na het invullen van het bouwjaar, het type woning, het aantal bewoners en de oppervlakte, is een redelijke inschatting te maken van de meest lucratieve verbetermogelijkheden. De inschattingen van de site over de eigen woning geven een goede benadering van de energiezuinigheid zonder een onderzoek ter plaatse.

VerbeterUwHuis geeft u bovendien inzicht in landelijke en plaatselijke subsidiemogelijkheden die een investering aantrekkelijker maken. U hoeft bij de vragen alleen de eigen woonplaats in te vullen om dit overzicht te krijgen. VerbeterUwHuis maakt gebruik van de gegevens uit de Energiesubsidiewijzer. Zo krijgt u een totaalbeeld van de mogelijkheden in uw woning!

Budget subsidie isolatieglas uitgeput
06-12-2010
De subsidieregeling voor isolatieglas is op 1 oktober 2009 geopend. Inmiddels hebben meer dan 100.000 huishoudens een waardebon voor subsidie op isolatieglas aangevraagd. Daarmee heeft de overheid 45 miljoen euro besteed aan het energiezuiniger maken van woningen. Er kunnen nu geen waardebonnen meer worden aangevraagd.

Glaszetters kunnen de al uitgegeven waardebonnen uiteraard nog declareren. Dat kan tot de uiterste datum die op de waardebon vermeld staat.

Energiesubsidiewijzer in de praktijk!
30-11-2010
Wist u dat de Vereniging Eigen Huis ook gebruik maakt van de Energiesubsidiewijzer?
Wanneer u een Energiebesparingsadvies bij de Vereniging Eigen Huis aanvraagt, bespreekt de adviseur de mogelijke energiemaatregelen en bekijkt hij samen met u voor welke subsidies u in aanmerking komt. Deze subsidies komen uit de Energiesubsidiewijzer.
Ook wordt de Energiesubsidiewijzer gebruikt in de Energiecheck. Leden van Vereniging Eigen huis kunnen bij een aankoopkeuring van een woning gratis een Energiecheck laten uitvoeren. De Energiecheck geeft leden een eerste indicatie van de energiebesparende maatregelen die ze kunnen treffen, de kosten en besparingen hiervan en de mogelijke subsidies waarvoor men in aanmerking komt op het moment dat ze een belangrijke aankoopbeslissing nemen.

Rijkspremies groot succes
22-11-2010
Er is de afgelopen maanden veel gebruik gemaakt van de landelijke regelingen Meer Met Minder en het Maatwerkadvies energiebesparing. Hierdoor wordt er veel energie bespaart in Nederlandse huishoudens!

Op 17 juli 2010 is er een extra budget van 5 miljoen euro opengesteld voor de Meer Met Minder rijkspremie voor 2010. Dit budget is nu vergeven. Dat betekent dat er op dit moment geen reserveringen meer aangevraagd kunnen worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer er een vervolg op de regeling zal komen. We houden het voor u in de gaten en zodra er meer bekend is, zullen we u via de website informeren!

De regeling maatwerkadviezen voor woningen had een budget van 10 miljoen euro. Op 19 november 2010 is dit budget uitgeput geraakt. Het is natuurlijk ontzettend goed nieuws dat er zoveel maatwerkadviezen voor woningen zijn uitgevoerd! Ook voor het maatwerkadvies houden we voor u in de gaten of er nog een nieuwe regeling beschikbaar komt.

100 subsidies en regelingen in de Energiesubsidiewijzer
15-11-2010
Met gepaste trots kunnen we melden dat de Energiesubsidiewijzer nu al 100 actuele regelingen in haar bestand heeft! Daar zijn we erg blij mee, want dat betekent nóg meer mogelijkheden voor u om subsidie te ontvangen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan uw woning.

Sinds oktober kunnen inwoners van Kampen en Deventer subsidie aanvragen voor energiemaatregelen aan hun woning en gebruik maken van een duurzaamheidslening. Ook voor inwoners van Helmond en Olst-Wijhe is een duurzaamheidslening beschikbaar.

Woont u in Den Haag, Harderwijk, Nunspeet, Arnhem of Nijmegen en gaat u isolatiewerkzaamheden in uw woning uitvoeren? Kijk dan snel naar de nieuwe regelingen die in de Energiesubsidiewijzer zijn opgenomen.

Ook op gebied van zonne-energie zijn de regelingen uitgebreid. Zo kunt u in Gilze en Rijen gebruik maken van subsidie voor zonnepanelen of een zonneboiler. In Borsele kunt u sinds kort subsidie ontvangen voor het laten uitvoeren van een Maatwerkadvies.

Landelijk geldt per 1 oktober het 6% BTW tarief voor het renoveren of verbouwen van uw woning. Dit is dus hét moment om die lang uitgestelde maatregelen uit te gaan voeren – dan zit u er ook nog warmpjes én energiezuinig bij deze winter!

Lagere woonlasten met de duurzaamheidslening
28-10-2010
Als eigenaar van een koopwoning denkt u vast wel eens: kunnen mijn woonlasten niet wat lager? Ja, uw woonlasten kunnen omlaag, door uw huis energiezuiniger te maken. Energiebesparende maatregelen in en aan uw huis verlagen uw energierekening en dus uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. Op dit moment zijn er 31 gemeenten die in samenwerking met SVn een duurzaamheidslening aanbieden.

De Duurzaamheidslening biedt huiseigenaren een financieel steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na de eerste drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen.

Wilt u weten of de duurzaamheidslening in uw woonplaats beschikbaar is? Vul op de homepagina van deze website uw woonplaats in en kijk onder het tabblad ‘leningen’ of uw gemeente zich al aangesloten heeft.

Lagere BTW op arbeidsloon bij renovatie vanaf 1 oktober
15-09-2010
Het laten verbouwen of renoveren van een huis wordt goedkoper! Het BTW-tarief op arbeidsloon gaat op 1 oktober van 19 naar 6 procent. De BTW-verlaging gaat vooralsnog tot 1 juli 2011 gelden. De regeling is open voor woningen die minimaal twee jaar oud zijn. De verlaging geldt voor alle renovaties die tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden opgeleverd.
De reden om nu met de BTW-verlaging te komen schuilt mede in het vrijvallen van spaarloon. Minister van Financiën Jan Kees de Jager vindt dat een uitstekende timing: "In september valt voor veel mensen het spaarloon vrij, dat geld kunnen ze ook inzetten voor de verbouwing van hun huis."
  
 
  • RVO 
  • Meer Met Minder 
  • De Energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Agentschap NL voor Stichting Meer met Minder in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Disclaimer

Bijgewerkt op: 11/02/2016