Over Energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer.nl geeft per overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Ook vind je er subsidies voor asbestsanering en klimaatsubsidies voor opvang van regenwater. Het gaat om regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Energiesubsidiewijzer.nl is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De site draagt bij aan het realiseren van de doelen op het gebied van energiebesparing in woningen.

Inhoud regelingen

Milieu Centraal zorgt ervoor dat de informatie op Energiesubsidiewijzer.nl over regelingen actueel is en klopt. Maar daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig. Provincies, gemeenten en andere aanbieders van subsidies en leningen vragen we om via een aanmeldformulier zelf informatie over een nieuwe regeling in te vullen. Milieu Centraal controleert de informatie en vult waar nodig aan. Zijn er wijzigingen in een bestaande regeling, dan kun je ons deze per mail toesturen. 

Milieu Centraal houdt de site zo actueel als mogelijk. Mocht je, als aanbieder van een regeling of als gebruiker van de site, desondanks een regeling niet in het overzicht zien staan of een onvolledigheid of onjuistheid zien, neem dan contact met ons op. 

Rechten

Aan de inhoudelijke informatie en bedragen op Energiesubsidiewijzer.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks het feit dat de website met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Milieu Centraal en RVO geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie, uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Alle rechten voorbehouden. ©2016 Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland