Stimuleringslening Apeldoorn

Lening:

Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor een Stimuleringslening in aanmerking te komen. Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een Stimuleringslening bij SVn.
Voor wie is de lening?

 • Eigenaar-bewoner van een woning of appartement in een wooncomplex.
 • VvE's van een woongebouw, mits optredend voor ten minste tien appartement en waarbij ten aanzien van eventuele huurappartementen geldt dat deze in de aanvraag mogen worden betrokken mits het aantal daarvan maximaal een derde bedraagt van het aantal koopappartementen in de aanvraag.
 • Rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een verhuurder, die ten behoeve van een wooncomplex optreedt op basis van een hem verleende rechtsgeldige titel.

 

 • Een complex dient te bestaan uit minimaal 4 woningen die in elkaars nabijheid zijn gelegen, van dezelfde bouwperiode zijn en een zelfde bouwjaar hebben (met het zelfde bouwsysteem zijn gebouwd).

Bedrag

 • De lening bedraagt minimaal € 1.600,- en maximaal € 5.000,- per woning/appartement, t, verhoogd met € 5.000 per labelstap, maar niet hoger dan € 20.000 per woning/appartement.
 • De investeringen moeten minimaal € 1.600 gemiddeld per woning/ appartement bedragen en ten minste € 20.000,- per wooncomplex.
 • De lening wordt verstrekt op basis van annuïteiten.
 • De looptijd is:
  90 maanden bij bedragen tot en met € 5.000,-
  120 maanden bij bedragen van € 5.001,- tot en met € 10.000,-
  180 maanden bij bedragen van € 10.001,- tot en met € 15.000,-
  In bijzondere gevallen kan het college beslissen tot een looptijd van 300 maanden.

Voorwaarden

 • De rente bedraagt 2% per jaar en staat gedurende de looptijd van de lening(en) vast.
 • De lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets door SVn.
 • Vervroegde aflossing van de lening is altijd boetevrij toegestaan.

Een complete lijst met energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen kunt u terugvinden in de tekst van de Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015

Bedrag € 1.600 tot € 20.000 per woning of appartement
Aanbieder Gemeente Apeldoorn
Geldt voor
Einddatum
Combinatie mogelijk Ja

Meer weten over deze regeling?

Meer weten over deze regeling?

Naar de aanbieder

Deze regeling delen

MilieuCentraal.nl

MilieuCentraal.nl

Milieu Centraal helpt je duurzame keuzes te maken

Meer informatie
VerbeterUwHuis.nl

VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl vindt u handige tips om uw huis te verbeteren.

Meer informatie