Stimuleringslening Ede: Energiebesparing VvE’s

Lening:

Voor wie?

  • De Stimuleringslening is van toepassing op energiebesparende maatregelen in zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
  • Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval sportverenigingen, kerken, andere religieuze organisaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, ten behoeve van gebouwen van deze organisaties in de gemeente Ede. De lening is beschikbaar voor zowel bestaande gebouwen als energiezuinige nieuwbouw. 

Belangrijkste voorwaarden van de lening

  • De Stimuleringslening wordt door middel van een notariële akte verstrekt.
  • De looptijd bedraagt 10 jaar voor leningen tot en met € 10.000,-. Vanaf € 10.001,- tot en met € 25.000,- 15 jaar. Voor bedragen hoger dan € 25.001,- 20 jaar met een rentekorting van 2,5% op het 15-jaars rentetarief van SVn met een minimale rente van 1%. Voor bedragen vanaf € 25.001,- wordt de rente na 15 jaar herzien voor de resterende looptijd van maximaal 5 jaar. De rentekorting is ook van toepassing ten tijde van de herziening..
  • De hoogte van de Stimuleringslening is voor rechtspersonen minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
  • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
  • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
  • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
  • Stimuleringsleningen onder € 25.000.- worden onderhands zakelijk consumptief verstrekt. Voor stimuleringsleningen boven € 25.000.- wordt een notariële akte opgesteld, de kosten hiervoor zijn voor de aanvrager.
Bedrag van 5.000 tot 75.000 euro
Aanbieder Gemeente Ede
Geldt voor
Einddatum
Combinatie mogelijk Ja

Meer weten over deze regeling?

Meer weten over deze regeling?

Naar de aanbieder

Deze regeling delen

MilieuCentraal.nl

MilieuCentraal.nl

Milieu Centraal helpt je duurzame keuzes te maken

Meer informatie
VerbeterUwHuis.nl

VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl vindt u handige tips om uw huis te verbeteren.

Meer informatie