Stimuleringslening Molenwaard

Lening:

Voor wie is de lening?

 • De Stimuleringslening is van toepassing alleen bestaande bouw.
 • De regeling is van toepassing op accommodaties van minimaal één jaar oud in de gemeente Molenwaard, in eigendom van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en welke gebruikt en bestemd zijn voor het gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, verenigingen, nonprofitorganisaties die niet behoren tot de (semi-)overheid (zoals gebouwen van woningcorporaties, zorginstellingen en defensie). De regeling is tevens van toepassing op sportcomplexen in gebruik bij een non-profitorganisatie.

 

Condities van de lening

 • De Stimuleringslening wordt door middel van een notariële akte verstrekt (incidenteel hypothecaire of consumptieve verstrekking).
 • De looptijd bedraagt 10 jaar.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de Stimuleringslening geldt een vaste rente van 1,0%. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend de maatregelen opgesomd in de bij de verordening behorende ‘Maatregelenlijst duurzaamheid’.

Een volledige beschrijving met toegestane maatregelen vindt u in de verordening van uw gemeente of provincie.

Bedrag min € 5.000,- en max. € 25.000,-
Aanbieder Stichting Volkshuisvesting
Geldt voor
Einddatum
Combinatie mogelijk Ja

Meer weten over deze regeling?

Meer weten over deze regeling?

Naar de aanbieder

Deze regeling delen

MilieuCentraal.nl

MilieuCentraal.nl

Milieu Centraal helpt je duurzame keuzes te maken

Meer informatie
VerbeterUwHuis.nl

VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl vindt u handige tips om uw huis te verbeteren.

Meer informatie