Subsidie klimaatbestendige maatregelen Loon op Zand

Subsidie:

De gemeente Loon op Zand geeft subsidie voor verschillende klimaatbestendige maatregelen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 1.000 voor elke aanvraag. Inwoners die samenwerken in een straat, wijk of buurt kunnen een extra subsidie krijgen.

De subsidie geldt voor de volgende maatregelen:

 • Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, geen kunstgras)
 • Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
 • Geveltuin (minimaal 5 m2)
 • Regenton
 • Waterdoorlatende verharding
 • Een groen dak
 • Een groenere buurt (samen met minstens 3 buren)
 • Een groene inrichting speel- of schoolplein
 • Regenwater naar groenstrook/wadi

Enkele voorwaarden:

 • De maatregel wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom met een gemengd rioolstelsel van de gemeente Loon op Zand
 • U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel
 • De maatregel draagt bij aan de doelen van de regeling en (of) zorgt voor een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie
 • De maatregel mag geen onderdeel zijn van nieuwbouw

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Bedrag tot € 1000
Aanbieder Gemeente Loon op Zand
Geldt voor
Einddatum
Combinatie mogelijk Ja

Meer weten over deze regeling?

Meer weten over deze regeling?

Naar de aanbieder

Deze regeling delen

MilieuCentraal.nl

MilieuCentraal.nl

Milieu Centraal helpt je duurzame keuzes te maken

Meer informatie
VerbeterUwHuis.nl

VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl vindt u handige tips om uw huis te verbeteren.

Meer informatie