Subsidieregeling energieneutraal of nul op de meter bestaande bouw

Subsidie:

De provincie Noord-Holland wil 100 bestaande woningen vergaand duurzaam renoveren door het treffen van energiebesparende maatregelen en door het opwekken van duurzame energie. Daarom worden activiteiten die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking tot het niveau "energieneutraal" of tot het niveau "nul op de meter" gesubsidieerd.

Bedrag

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,00/woning ("energieneutraal") en een maximum van € 10.000,00/woning ("nul op de meter").

Voorwaarden

Voor meer informatie, de voorwaarden en de procedure zie de link.

Bedrag
Aanbieder Prov. Noord Holland
Geldt voor
Einddatum 01 April 2016
Combinatie mogelijk Ja

Meer weten over deze regeling?

Meer weten over deze regeling?

Naar de aanbieder

Deze regeling delen

MilieuCentraal.nl

MilieuCentraal.nl

Milieu Centraal helpt je duurzame keuzes te maken

Meer informatie
VerbeterUwHuis.nl

VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl vindt u handige tips om uw huis te verbeteren.

Meer informatie